Posted @withregram • @candy.cosmohk 女仔嘛👧🏻幾多歲都係會怕悶鍾意不停轉轉造型~愛玩愛搞笑嘅我有時都會想少女啲啲~斯文啲啲~其實用小飾物點綴一吓,成個look感覺已經好唔同

翡翠設計嘅飾物唔一定老土~

今日戴咗呢set @ijue_jadeite 設計嘅喜鵲系列手鏈同蝴蝶系列耳環,有冇俾你耳目一新嘅感覺呢💕 ?

#IJUE #一珏 #翡翠 #IJUEProduct #itsallaboutuniqueness #ootdhk #ootd #fashion #selfie #accessories #accessoriesoftheday #jade #mixandmatchstyle #hkig #beautytips